Poradnia Terapii Uzależnień

Terapia leczenia uzależnień ma jeden, konkretny cel- wyzwolenie pacjenta od czynnika uzależniającego. Uzależnienia mogą być różne jak różni są ludzie. Do najczęstszych zalicza się oczywiście uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, ale coraz częściej można spotkać się z uzależnieniem od zakupów, gier komputerowych lub czekolady.

Dlatego w naszym Zakładzie Opieki Zdrowotnej znajda Państwo specjalistów, którzy pomogą w zwalczeniu nałogów często niszczących życie chorych jak i osób im bliskich.