Polityka prywatności

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Adres naszej strony internetowej to: https://b-med.pl.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych w państwach członkowskich, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych jest:

Bożena Wąsiak Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B-MED”
Nazwa skrócona: SNZOZ „B-MED”
ul. Racławicka 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 482 47 52
e-mail: rejestracja@b-med.pl

NIP: 749 102 07 53

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko, gdy jest to wymagane do udostępnienia poprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług.

Okres przechowywania danych i ich usuwanie

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, jeżeli zakończy się cel ich przechowywania. Dane mogą być ponadto przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa unijnego, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokada lub usunięcie takich danych następuje, gdy upłynie okres przechowywania uregulowany w normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Udostępnianie witryny i tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasz serwer sieciowy może rejestrować automatycznie następujące dane: adres IP, nazwę hosta, timestamp, request, informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji.

Dane mogą być zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do tymczasowego przechowywania adresu IP w systemie, aby umożliwić dostawę witryny na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia poprawnego działania strony. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie jest w tym przypadku przeprowadzana. Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, w jakich je przechowywano.

Pliki cookies

Podczas korzystania z witryny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane z przeglądarki w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie zawierają ciąg charakterystycznych znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wyświetleniu witryny. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Wykorzystywanie plików cookie pomaga nam zoptymalizować ofertę internetową pod kątem przyjazności dla użytkownika i efektywności. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane do nas. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można dokonać tego również w zautomatyzowany sposób. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej witryny, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

Niniejsza witryna może korzystać z tymczasowych plików cookie. Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą których można przyporządkować różne zapytania przeglądarki użytkownika do wspólnej sesji. W ten sposób komputer użytkownika może zostać rozpoznany po powrocie do witryny.

Postawę prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przy tym umożliwienie użytkownikom łatwiejszego korzystania z witryny.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W odniesieniu do danych osobowych użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę; ma prawo do uzyskania dostępu; ma prawo do sprostowania i usunięcia danych; ma prawo do ograniczenia przetwarzania; ma prawo do przenoszenia danych; ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z naszym przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

O wycofaniu zgody można nas poinformować pod adresem: Bożena Wąsiak Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B-MED”, Nazwa skrócona: SNZOZ „B-MED”, ul. Racławicka 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 482 47 52, e-mail: rejestracja@b-med.pl

Zmiana Polityki prywatności

W celu ochrony danych użytkowników możemy od czasu do czasu aktualizować Politykę prywatności. Należy okresowo sprawdzać treść niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy dane użytkowników oraz poprawiamy treści na naszej stronie internetowej. Korzystanie z witryny www.b-med.pl oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności w celu ochrony danych osobowych.