Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B–med” w Kędzierzynie–Koźlu.
Placówka realizuje świadczenia NFZ.